دڵشاد تاقانە : خۆشەویستیت

0
 دڵشاد تاقانە : خۆشەویستیت
ژەنیارێکە
بەئەسپایی
تاڵی هەستم ژەنار دەکا
ئاوازێکە
نۆتەی ئەوین
لەکۆڕاڵێ تۆمار دەکا
شێوەکارە
بەپێڕەنگی
تابلۆی ڕازم ڕووکار دەکا
شاعیرێکە
عیشقدارە
سەروای ڕتمی دیار دەکا
کەنارێکە
کەشتی خواستم
لەڕۆخیدا لەنگار دەکا
بەهارێکە
مەندیلانە
دەشتی ناخم ڕەنگار دەکا
گوڵدانێکە
خونچەی گوڵێ
لەباوەشی بۆندار دەکا
هونەرێکە
بەهرەوەرە
ڕۆحم بەتۆ هاویار دەکا
Share.

About Author

بوچون نوسین داخراوە.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com